Kultura równości

Rektorska Komisja ds. Równości Płci

Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w ramach Planu Równości Płci, 6 listopada 2023 została powołana Rektorska Komisja ds. Równości Płci, której celem jest stworzenie struktur instytucjonalnych wspierających Kulturę Równości. 

Skład Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci:

  • Przewodnicząca, dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni, Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Pedagogiki
  • Piotr Lewandowski, wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego
  • mgr Miłosz Chruściel, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Ekonomii
  • dr Magdalena Anna Grabowska, Katedra Psychologii Wychowania, Wydział Psychologii
  • dr Justyna Spychalska-Stasiak, Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem, Wydział Pedagogiki
  • dr Joanna Wieczorek-Orlikowska, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną, Wydział Nauk o Polityce i Administracji
  • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Wydział Pedagogiki
  •  dr Anna Cieślak, Biuro ds. Stopni