Kultura równości

Zespół

Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2023-2027 został opracowany przez zespół powołany przez Rektora UKW pismem okólnym Nr 7/2021/2022 z dnia 1 kwietnia 2022  w składzie:

  • Przewodniczaca, prof. dr hab. Monika Szczepaniak, Wydział Nauk o Kulturze,
  • dr hab. Piotr Siuda prof. uczelni, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów,
  • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka, prof. uczelni, Wydział Prawa i Ekonomii,
  • dr Justyna Spychalska-Stasiak, Wydział Pedagogiki,
  • dr Anna Cieślak, Biuro ds. Stopni,
  • mgr inż. Adam Różycki, Dział Nauki.

Zespół pracował pod nadzorem Prorektora ds. Nauki, prof. dr. hab. Jarosława Burczyka.

Wstęp do  Planu  opracowała prof. dr hab. Monika Szczepaniak.

Podstawy prawne  opracowała dr hab. Agnieszka Wedeł-Domaradzka prof. uczelni.