Kultura równości

Sytuacja studentów nieneurotypowych w Polsce. Raport

Raport przedstawiający wyniki ogólnopolskiego badania studentów pt.: Neuroróżnorodność na polskich uczelniach. Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją - stanowi największą, jak dotąd analizę sytuacji studentów neuroatypowych.

Badanie objęło ponad 1800 studentek, studentów z uczelni z całej Polski i uwzględnia także osoby o typowym rozwoju, spośrod których wiele doświadcza trudności w zakresie zdrowia psychicznego.

Raport odpowiada na trudne i rzadko dotąd zadawane pytania o sytuację studentów nieneurotypowych w Polsce, m.in.:

  • Czy studenci neuroatypowi w Polsce czują się dyskryminowani przez wykładowców, administrację uczelni oraz innych studentów?
  • Jakich form wykluczenia lub gorszego traktowania doświadczają?
  • Jakie bariery napotykają na polskich uczelniach – nie tylko w sali zajęciowej, ale też w kontaktach ze znajomymi i w uczelnianym bufecie?
  • Jakiego wsparcia oczekują, a jak oceniają to, które otrzymują obecnie?
  • Jakie swoje mocne strony dostrzegają i jak możemy je wykorzystać w procesie kształcenia?

Raport zawiera też rekomendację działań, dzięki którym polskie uczelnie mogą stać się miejscami wolnymi od dyskryminacji, przyjaznymi sensorycznie i wspierającymi indywidualne ścieżki rozwoju każdego studenta. 

Badanie ukazało się w wersji elektronicznej oraz papierowej nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls“ - również w bezpłatnej postaci e-book.

Raport został opracowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z siedmiu polskich uczelni, którzy na co dzień naukowo zajmują się problematyką spektrum autyzmu i innych zagadnień z obszaru nieneurotypowego rozwoju. Pracami kierowali prof. Ewa Pisula oraz dr Mateusz Płatos z Uniwersytetu Warszawskiego.