Kultura równości

Ekspertyza o pokoleniu Z i konieczność zarządzania różnorodnością generacyjną

Prof. dr hab. Renata Tomaszewska oraz dr Katarzyna Ludwikowska z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW zostały wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu do opracowania ekspertyzy dotyczącej  funkcjonowania społeczno-zawodowego pokolenia Z na współczesnym rynku pracy.

Pokłosiem realizacji tego projektu badawczo-wdrożeniowego jest raport pt. Młodzi specjaliści z perspektywy kujawsko-pomorskich pracodawców, który właśnie został opublikowany na rządowej stronie internetowej publicznych służb zatrudnienia. Przedmiotem raportu jest m.in. zaprezentowanie informacji o opiniach i postawach pracodawców wobec młodych pracowników, jak również sformułowanie charakterystyki pracodawców działających w sektorze branż nowoczesnych (branży kreatywnej, marketingu, IT, e-commerce, branż z zastosowaniem AI) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu:

a także innych publikacji dotyczących rynku pracy Wojewódzkiego Urządu Pracy w Toruniu: