Kultura równości
białe logo Kultura Równości na szarym tle oraz graficzny, kolorowy trójkąt

Strona

Cel 3: Promowanie Uniwersytetu jako przestrzeni równości i różnorodności

W ramach realizacji celu promocji Uniwersytetu, jako przestrzeni równości i różnorodności, utworzono nazwę i logo Kultura Równości oraz uruchomiono stronę internetową poświęconą równości płci, na której będą publikowane zgromadzone dane, wszelkie informacje o zrealizowanych i planowanych działaniach związanych z budową kultury równych szans, informacje o aktualnych szkoleniach i wydarzeniach związanych z problematyką płci, a także informacje i edukacja na temat zjawisk dyskryminacji i polityki antydyskryminacyjnej.

Termin realizacji: listopad 2023

Jednostki odpowiedzialne za realizację: Dział Promocji i Komunikacji

Zadanie zrealizowano poprzez kreację nazwy i logo Kultura Równości oraz uruchomienie strony: kulturarownosci.ukw.edu.pl.

Strona jest systematycznie aktualizowana i uzupełniana.

Materiały na stronę można przesyłać do Działu Promocji i Komunikacji na adres: alina.bojarska@ukw.edu.pl