Kultura równości

Kontakt

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni
Wydział Pedagogiki
ul. J.K. Chodkiewicza 30, p. 26a
adres e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Dyżur w bieżącym semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:
środy, 14.00-15.00, gabinet 26a