Kultura równości
ściana pomalowana w pionowe kolorowe pasy ściana pomalowana w pionowe kolorowe pasy

Stworzenie struktur instytucjonalnych wspierających kulturę równości oraz procedur antydyskryminacyjnych

Oba zadania zaplanowane na rok 2023 zostały zrealizowane w terminie.

W ramach celu pierwszego "Stworzenie struktur instytucjonalnych wspierających kulturę równości oraz procedur antydyskryminacyjnych" zaplanowano stworzenie funkcji Pełnomocnika ds. Równości Płci na potrzeby realizacji Planu oraz opracowanie zakresu kompetencji, a także powołanie komisji rektorskiej.

Termin realizacji: 2023 r.

Zadanie zostało zrealizowane Zarządzeniem Rektora UKW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora, na mocy którego powołano Pełnomocniczkę ds. równości płci i określono jej zadania.

Rektorska Komisji ds. Równości Płci została powołana Pismem okólnym Rektora UKW z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Równości Płci.

W jej skład weszli:

  • Przewodnicząca, dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni, Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Pedagogiki,
  • Piotr Lewandowski, wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego,
  • mgr Miłosz Chruściel, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Ekonomii,
  • dr Magdalena Anna Grabowska, Katedra Psychologii Wychowania, Wydział Psychologii,
  • dr Justyna Spychalska-Stasiak, Katedra Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem, Wydział Pedagogiki,
  • dr Joanna Wieczorek-Orlikowska, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną, Wydział Nauk o Polityce i Administracji,
  • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Wydział Pedagogiki,
  •  dr Anna Cieślak, Biuro ds. Stopni.