Kultura równości

Polecane publikacje

Open Access:

Kobiety i mężczyźni

Rodzicielstwo

Różnorodność

Szczęście i zdrowie w pracy

Tytuły i wydawnictwa:

Kobiety i mężczyźni

 • Bartosz, B. (2011). (red.). Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Bartosz, B. (2011). (red.). Wymiary kobiecości i męskości. Od psychologii do kultury. Warszawa: Eneteia.
 • Brach-Czaina, J. (1997). (red.). Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA.
 • Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: GWP.
 • Cabalski, M. (2014). Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Kraków: Impuls.
 • Chmura-Rutkowska, I., Ostrouch, J. (2007). Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Impuls.
 • Czerka, E. (2007). Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn. Kraków: Impuls.
 • Gontarczyk, E. (1995). Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna. Poznań: Wydawnictwo ERUDITUS.
 • Graff, A. (2003). Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Ockrent, Ch. (2010). (red.). Czarna księga kobiet. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Radwan-Pragłowski, J. (2009). Kobieta i mężczyzna. Człowiek rozdwojony. Kraków: WUJ.
 • Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2005). Kobiety mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: WN PWN.
 • Siemieńska, R. (2003). (red.). Aktorzy życia społecznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wojciszke, B. (2004). (red.). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP.
 • Wojnicka, K., Ciaputa, E. (2011). (red.). Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Kraków: Impuls.
 • Zierkiewicz, E., Łysak, A. (2006). (red.). Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo MarMar.

Kobiety i mężczyźni w nauce

 • Dereń, A.M., Skonieczny, J. (2022). Kobiety w nauce. Próba wyjścia poza stereotyp. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Kwiek, M. (2022). Mężczyźni i kobiety w nauce: różnice na przykładzie badań prowadzonych indywidualnie, Sensus Historiae, vol. XLVI, s. 63-91.
 • Derra, A. (2013). Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Młodożeniec, M., Knapińska, A. (2013). Czy nauka wciąż ma płeć? Udział kobiet w nauce, Nauka, nr 2, s. 47-72.
 • Saini, A. (2023). Gorsze. Jak nauka pomyliła się co do kobiet. Wydawnictwo: Czarne.
 • Sulik, M. (2010). Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Wichmanowska-Leszczyńska, K. (2023). (red.).  Kobiety-Polki w nauce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kobiety i mężczyźni w procesie zmian

 • Chybicka, A., Pastwa-Wojciechowska, B. (2009). (red.). Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Kraków: Impuls.
 • Fuszara, M. (2002). (red.). Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Inglehart, R., Norris, P. (2009). Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie. Warszawa: PiW.
 • Kluczyńska, K. (2009). Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Melosik, Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pawlikowska, K., Maison, D. (2014). Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata? Warszawa: WUW.
 • Radomski, A., Truchlińska, B. (2008). (red.). Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy

 • Czechowska-Bieluga, M. (2010). Kobieta w roli dyrektora szkoły. Lublin: UMCS.
 • Fudali, R., Kowalski, M. (2006). (red.). Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: Impuls.
 • Kotowska, I. E. (2009). (red.). Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Chomczyńska-Rubacha, M., Rubacha, K. (2007). Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: Impuls.

Kobiety i mężczyźni w ujęciu historycznym

 • Dąbrowska, D. (2004). Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Frąckowiak-Sochańska, M., Królikowska, S. (2010). Kobiety w polskiej transformacji 1989 – 2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gromkowska-Melosik, A. (2013). Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja. Kraków: Impuls.
 • Janiak-Jasińska, A., Sierakowska, K., Szwarc, A. (2008). (red.). Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1919 roku (na tle porównawczym). Warszawa: Wydawnictwo: Neriton.
 • Stawiak-Ososińska, M. (2009). Ponętna, uległa, akuratna. Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków: Impuls.
 • Żarnowska, A., Szwarc, A. (2006). (red.). Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Warszawa: Wydawnictwo DiG, tom IX.

Kobiety i mężczyźni w mediach

 • Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz – stereotyp. Gdańsk: GWP.
 • Łyszkowska, E. (2009). Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Impuls.
 • Zaworska-Nikoniuk, D. (2008). Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet w XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kobiety i mężczyźni w różnych kulturach świata

 • Chybicka, A., Kaźmierczak, M. (2006). (red.). Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne. Kraków: Impuls.
 • Gromkowska-Melosik, A. (2002). Kobiecość i męskość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje. Poznań: Wydawnictwo WOLUMIN.
 • Płonka-Syroka, B. (2008). (red.). Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Kobiety i mężczyźni w edukacji

 • Chomczyńska-Rubacha, M. (2006). (red.). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Chomczyńska-Rubacha, M. (2006). (red.). Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Chomczyńska-Rubacha, M. (2007). (red.). Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu. Kraków: Impuls.
 • Kopciewicz, L. (2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: GWP.
 • Pauluk, D. (2005). Modele ról kobiet w podręcznikach do wychowania seksualnego. Kraków: WUJ.

Różnorodność

 • Chybicka, A., Kaźmierczak, M. (2008). Appreciating diversity. Gender and cultural issues. Kraków: Impuls.
 • Gromkowska-Melosik, A., Gmerek, T.  (2008). Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Impuls.
 • Irigaray, L. (2010). Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Kraków: WUJ.
 • Klebaniuk, J. (2007). (red.). Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.

Rodzicielstwo

 • Hryciuk, R., E., Korolczuk, E. (2012). Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki
  i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: WUW.