Kultura równości
Grafika Kultury Równości Grafika Kultury Równości
O nas

Równość, różnorodność i inkluzywność to wartości ważne dla instytucji odpowiedzialnej społecznie i podejmującej zaangażowane działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Realizując swoją misję, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy buduje i wzmacnia kulturę organizacyjną jako miejsca inkluzywnego, bezpiecznego i przyjaznego wszystkim pracownikom,  studentom i absolwentom; jako miejsca nauki i pracy, w którym najważniejsze miejsce zajmuje człowiek.

Kontakt

Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni
Wydział Pedagogiki
ul. J.K. Chodkiewicza 30, p. 26a
adres e-mail: renatatl@ukw.edu.pl